วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556

วิธีผสมไข่มังกร เกมส์ Dragon City (Facebook) Update 17/1/56


Generation Dragon City Breeding Dragons Updates Jan 17-2013Generation Dragon City Breeding Dragons

Down below is a full list of dragons that you can create by using one step from the basic dragons in Dragon City. The dragons may be replicated in every of the subsection basically for your own advantage. The order at which you input the dragons for breeding will not affect the egg result. It is all essentially based on luck and luck only.

Dragon City Breeding Generation 1
Earth Dragon Hybrid
Earth + Fire = Flaming Rock or Volcano.
Earth + Plant = Tropical or Cactus.
Earth + Water = Mud or Waterfall.
Earth + Electric = Star or Chameleon.
Earth + Ice = Alpine or Snow Flake.
Earth + Metal = Armadillo.
Earth + Dark = Hedgehog or Venom.

Fire Dragon Hybrid
Fire + Earth = Flaming Rock or Volcano.
Fire + Water = Cloud or Blizzard.
Fire + Plant = Firebird or Spicy.
Fire + Electric = Laser or Hot Metal.
Fire + Metal = Medieval or Steampunk.
Fire + Dark = Vampire or Dark Fire.

Water Dragon Hybrid
Water + Earth = Mud.
Water + Fire = Cloud or Blizzard.
Water + Plant = Nenufar or Coral.
Water + Electric = Lantern Fish or Storm.
Water + Ice = Icecube or Ice Cream.
Water + Metal = Mercury or Seashell.

Plant Dragon Hybrid
Plant + Earth = Tropical.
Plant + Fire = Firebird or Spicy.
Plant + Water = Nenufar or Coral.
Plant + Ice = Dandelion or Mojito.
Plant + Metal = Jade or Dragonfly.
Plant + Dark = Carnivore Plant or Rattle Snake.

Electric Dragon Hybrid
Electric + Earth = Star or Chameleon.
Electric + Fire = Laser or Hot Metal.
Electric + Water = Lantern Fish or Storm.
Electric + Metal = Golden Or Battery.
Electric + Dark = Neon.
Electric + Ice = Moose.

Ice Dragon Hybrid
Ice + Earth = Alpine or Snow Flake.
Ice + Water = Icecube or Ice Cream.
Ice + Plant = Dandelion or Mojito.
Ice + Medal = Platinum.
Ice + Electric = Moose.

Metal Dragon Hybrid
Metal + Fire = Medieval or Steampunk.
Metal + Water = Mercury or Seashell.
Metal + Ice = Platinum.
Metal + Plant = Jade or Dragonfly.
Metal + Electric = Golden or Battery.
Metal + Dark = Zombie.

Dark Dragon Hybrid
Dark + Earth = Hedgehog or Venom.
Dark + Fire = Vampire or Dark Fire.
Dark + Plant = Carnivore Plant Or Rattle Snake.
Dark + Electric = Neon.
Dark + Ice = Penguin.
Dark + Metal = Zombie.
Dark + Mud = Poo.

Dragon City Breeding Generation 2
Mud (Earth + Water) + Dark = Poo.
Medieval (Fire + Metal) + Alpine (Ice + Earth) = Cool Fire Or Soccer Or Pearl Or Armadillo Or Flaming Rock
Neon (Dark + Electric) + Nenufar (Water + Plant) = Pirate.
Zombie + Mud (Earth + Water) = Petroleum.
Laser (Fire + Electric) + Dandelion (Plant + Ice) = Gummy or Fluorescent or Laser.

Dragon City Breeding Notes:
Cool Fire can also be obtained through

Laser (Fire + Electric) and Dandelion (Plant + Ice)
Firebird and Ice.
Armadillo will also received via:

Medieval + alpine, pearl + alpine
Jade+star
Zombie + Mud, and Pearl + flaming rock dragon
Gummy can also be obtained through:

Firebird + Fluorecent
Firebird + Star
Jade + Star
Neon + Nenufar
Pirate may also be bred with:

Rattlesnake + Lanternfish
Neon + Cloud


Dragon City Breeding Legendary Generation 3
Legendary Dragon – Cool Fire Dragon + Soccer Dragon
Crystal Dragon – Coolfire + Soccer
Mirror Dragon – Gummi Dragon + Cool Fire Dragon
Wind Dragon – Gummi Dragon + Cool Fire Dragon, Soccer + CoolFire

Pure Dragon Generation 4
Pure Dragon – Any breeding combo from legendary rank dragons – Legendary, Crystal, Mirror, Wind. Such as, Legendary + Crystal, Crystal + Mirror, and …

The Pure Element Dragons Generation 5
Soon after you have acquired the Pure dragons, you could use the Dragon City pure dragon to breed the Pure element dragons with their elemental alternatives. Listed below can see all these dragon city breedingpure elemental dragons.

Pure Plant = Pure Dragon + Plant Dragon
Pure Fire = Pure Dragon + Fire Dragon
Pure Earth = Pure Dragon + Earth Dragon
Pure Water = Pure Dragon + Water Dragon
Pure Electric = Pure Dragon + Electric Dragon
Pure Ice = Pure Dragon + Ice Dragon
Pure Metal = Pure Dragon + Metal Dragon
Pure Dark = Pure Dragon + Dark Dragon


credit : 

†Souichiro Nagi†


ต้องขอโทดนะครับที่ หายไป เดียวผมจะพยายาม อัพโปรเเกรมเรื่อยๆๆ นะครับ

หากจะดูวิธีผสมมังกร อื่น ดูที่ ผสม มังกร Dragon City 
นะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น